martes, 28 de agosto de 2007

PONTEVEDRA BAIXA NO RANKING DE VISITANTES

Pontevedra, 29.8.07


Cerrada Pontevedra dende hai máis de oito anos, as cousas non levan traza de cambiar. O afogo é cada vez maior, os atrancos indescriptibles e as obras pra mellora-la accesibilidade trouxeron o resultado contrario, e actualmente é practicamente imposible garantiza-la asistencia por medio de ambulancia medicalizada a calquer veciño da zona vella que se atope en apuros. Conozo o caso dunha señora que, cun problema vascular grave, non puido ser atendida en debida forma a consecuencia da infección e invasión do barrio polas terrazas. Foi necesario sacala da casa e transportala uns corenta metros sentada nunha cadeira, pra atendela na ambulancia. Cando ésta chegou a Montecelo, era tarde. Xa non foi posible A SÚA RECUPERACIÓN. A probe da muller estaba morta. A familia non quixo denunciar ós presuntos culpables, que os hai.

O estado de obras, de caos permanente, de anulación de rúas, da perda programada de arterias, de involución ambientalista, convirteu a cidade nun referente a evitar polo turista e únicamente nos aborda o turismo de patacón ou diesel, de baixo consumo: moito camiñar, pouco consumo. O número de mendigos aumentou.

Agora, rematáda-las festas da Peregrina, na situación de bullanga que os talibáns que nos gobernan queren promover, está a Feira Franca cos traballos previos de instalación. Algús veciños temos que nos preparar pra ver como achanzan a nosa morada, cómo o aire nelas faise irrespirab le porque van prolifera-las barbacoas prás sardiñadas en lugares insólitos, mesmo ó pé das casas con ventáas de madeira. Cando realmente, a feira franca, a imitación da de Ribadavia e outras, podería ser un referente cultural, pero fáltalle elegancia e sóbralle bullanga e malabares. Nada do mercadeo tradicionarl daquelas feiras, que sería o que realmente lle daría un prestixio certo. Todo unha burla.

Aínda que o adro deste apunte vai por outra línea que a noticia de La Voz, procúranse nel algunha das causas obxetivas, as culpas da involución da cidade. Cidade sen praia porque o poder non quere, tampouco son partidarios de que haxa un só hotel de 5 estrelas, imposible no esquema do seu "modelo de cidade", do unidireccionalismo de corredoira, do dito polo clásico: Camino por donde quepan dos/ no lo hallarás en Galicia/ aunque lo pidas por Dios.


La ciudad del Lérez es la capital gallega que menos viajeros atrajo

Fecha de publicación: La Voz de Galicia
28/8/2007

Uno de los apartados más ilustrativos de la Encuesta de Ocupación Hotelera es el análisis que hace por puntos turísticos concretos. En el caso de las Rías Baixas se tuvieron en cuenta media docena de poblaciones. De este modo, Vigo es el principal atractivo para los viajeros, no en vano registró 386.591 visitantes a lo largo del 2006. Tras la ciudad olívica, Sanxenxo, con 235.901 turistas, y O Grove, con 103.345, se convierten en los segundos puntos de interés de la provincia.
Pontevedra fue la capital provincial gallega que menos turistas visitantes recibió en el 2006, concretamente 74.448 personas, mientras que 35.781 y 24.216 se decantaron, respectivamente, por Poio y por Cambados.
A pesar de estos datos, sigue siendo A Coruña la provincia gallega que más turismo recibe, sobre todo por el tirón internacional que tiene Santiago de Compostela. De este modo, más de un millón y medio de turistas recorrieron esta provincia, de los que 510.604 optaron por conocer Compostela, mientras que 450.527 hicieron lo propio con la capital herculina. Ferrol, por su parte, atrajo la atención de 73.831 visitantes.
En cuanto al resto de Galicia, Ourense fue el destino elegido por 103.345 viajeros, al tiempo que otros 161.816 pusieron la mirada en la ciudad amuralla. Lugo, en este sentido, dispone de otros dos puntos turísticos: Ribadeo, con 62.619 visitantes, y Viveiro, con 30.901.

No hay comentarios: