martes, 16 de octubre de 2007

A MODO DE RETRINCOS [26..2.2000]

Pórtico, pra que a nosa língoa entre na igrexa sen restricciós nen correctores ortográficos. Fantasía informática do autor.Pontevedra, 16.10.2007
Inserimos no blog un traballo do ano 2000, con memoria dos anos 56 ou 57. E facémolo a modo de retrincos, porque nese 2000 adicouse o día das Letras Galegas a Castelao, cuia memoria parece tratan algús de prostituir, convertíndoo en bandeira dun galeguismo distinto ó por el predicado.

A MODO DE RETRINCOS [26.2.2000],
por Xesús López Fernández


Ano Castelao. Máis alá do estudio da súa obra, poden algús tentar metelo na campaña electoral en marcha. Que non-o fagan. O seu leigado xa foi asumido por todos nós e non precisamos de intérpretes.. Disponse tamén dunha edición crítica que ven de presentar Galaxia. Edición seria á marxe do enrasamento ortográfico, discutible. No primeiro tomo está incluída gran parte da súa obra literaria: Un ollo de vidro, Cousas, Retrincos, Os dous de sempre, Prosas recuperadas, Os vellos non deben de namorarse...I estiven vendo se antre os Retrincos, retallos ou pequenas historias, aparecía un referido a unha nena de dous ou tres anos... Pero non, non existe. Vouno maxinar:

“¡Lapolicano tú!”. A familia regresara da Arxentina. As irmás de Daniel ían á escola de dona Dorinda. Daquela acodían a Rianxo a nai da mestra e unha sobriña, Amparito, de algo máis de dous anos. A nena convertírase un pouco no enrediño das alumnas da súa tía, que un día descobrirían que aprendera a leer espontáneamente pola súa presencia alí. Á nena levabana con frecuencia á igrexa, onde simulaba rezar bisbiseando. E Amparito, que sabía decir “amén”, adiantabase algunhas veces. O propio crego, oficiando a santa misa, sorría as intervenciós da nena. E protestaba ante as afirmaciós de vergonza da avoa da pequena. É máis, o crego, garimosamente, decía da nena que era “unha republicana de Pontevedra”, ó que ela respondía alporizada: “¡Lapolicano tú!”. Pero o que máis a enfadaba era a afirmación de Castelao, que ás veces a collía en brazos, de que “A Amparito ímola casar con Rafaelito (Dieste)”. Amparito sería co tempo a miña sogra. A historia é dela.

Persoal. 1956 ou 57. Noite de vran. Acabádo-los ensaios do día na Polifónica, saíamos do local Iglesias Vilarelle, Sanmartín, Silva, o meu irmán Casimiro i eu. O director e catro tenores. A rúa da Oliva, onde estaba a sede, era daquela estrada, e a nós chegaba un sonido insólito, o cantar dun carro do país –que hoxe lembro axigantado-- sobrecargado de feno, que entraba dende a praza de San Xosé, turrado por dúas vacas. Unha moza garrida, cunha vara longa, marcaba o paso á par das vacas/do carro. Parecía un retorno a outros tempos e gozamos da súa aparición naquel escenario urbán. Iglesias Vilarelle, cunha certa emoción, dixo “¡Aínda hai raza!”, pola estampa da moza. Curiosamente, no ano 1998 contaballe á miña muller esta lembranza. Íamos pola rúa Cega i eu remataba o relato á altura do Bar Pasaxe cando, xusto alí, comparecía outro carro do país –materializado acaso pola evocación-- que uns estudiantes levaban Manuel Quiroga abaixo, pra unha festa no Teucro. ¿Casualidade?.

Outro. 1967 ou 68. Día de San Ero d´Armenteira. Na igrexa conventual celebrárase unha misa en galego, das primeiras da nosa terra. O párroco, don Manuel Fdez. Ramos, colaborara decididamente. Acodiran Espiña, Morente e Torres Queiruga prá concelebración. O párroco fora avisado de que se trataba dun acto separatista por alguén que formulou denuncia no Goberno Civil. Ó remate da misa, no adro de Armenteira estaba presente a policía social de Pontevedra pra ve-la cara dos presuntos organizadores, todos católicos practicantes que clamaban por un axornamento da nosa Igrexa que inda semella lonxán, como se o Vaticán II e o propio Concilio galego, non foran coela. Unha vergonza que hai escasas datas denunciaba don Manuel Espiña Gamallo, un dos concelebrantes naquela misa de Armenteira.

No hay comentarios: