lunes, 29 de octubre de 2007

MOMENTO DE PREOCUPACIÓN [29.10.2007]

O artículo corresponde á data indicada, 29.10.2007. No país, certamente, existe un ambiente de crispación crecente e mentres algús creen estare na posesión da verdade absoluta, non é cousa menor a beatificación nel comentada, este pasado domingo, de 498 mártires da guerra civil española. Estímase que poden faltar na lista outros 7000/9000, ós que lles ha chega-lo tempo de sobir ós altares. Na foto do autor inclúese unha parte dos xardíns do Vaticano. Pódese aprecia-la cuncha de vieira na parte inferior do escudo papal.

Momento de preocupación [29.10.2007],
por Xesús López Fernández


Non se ve unha clara vontade á hora de debatir certos asuntos de interese xeral, incluso o funcionamento do T. Constitucional. Moitas frontes de preocupación, incluso que a Rajoy non lle preocupe o cambio climático mentres Al Gore sigue coa súa cruzada de rearme das conciencias e comezou xa, en Sevilla, a formación de varios centenares de líderes de opinión en materia ambiental. Se na entrega dos premios Príncipe de Asturias falou tamén Felipe de Borbón sobre a realidade do cambio climático, a Rajoy inventáronlle xa non poucos chistes por ter sacado de contexto a opinión do seu primo físico. Curiosamente, o presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ten un curmán pastor que sí cree no cambio climático porque a vexetación está como confundida, e prantas que antes florecían en Abril ou Maio, fáno agora no Outono. I el nótao.

Citemos de pasada a polémica que aínda dura en relación coa filtración dunha conversa de Esperanza Aguirre co Rei Juan Carlos; ou a campaña de Rodríguez Zapatero sobre a súa “verdaz”, caprichosamente escrita con “z” de Zapatero. Que o Foro de Ermua e outros colectivos propoñan a modificación da Constitución, primando a defensa da unidade de España, a independencia xudicial ou a retirada ás autonomías das competencias sobre Educación, pode significar que algús sectores da sociedade están en situación de alerta. A Lei da Memoria histórica [que o propio Felipe González non ve como necesaria] ven ser outro manantial de noticias e discrepancias, co contrapeso da beatificación este pasado domingo de 498 mártires da Guerra Civil, que tamén son memoria histórica, como o perdón ós verdugos por moitos deles implorado. Nunhas declaraciós monseñor Antonio Montero, éste afirma que a Igrexa nunca quixo unha guerra civil. Lembra que o anticristianismo da República era evidente e que, si foi proclamada o 14 de Abril do 36, un mes máis tarde, nos días 12 e 13 de Maio se queimaban en España 100 igrexas. Pero antes de tornar sobre o tema dos mártires, insistamos no tema do “antagonismo Al Gore-Rajoy”.

Na retesía de ambos políticos, Rajoy chegou afirmar que os hai que, sen ter asinado o protocolo de Kyoto, andan agora a pronunciar conferencias [ben pagadas por certo] sobre cambio climático; pero Al Gore conta coa solidariedade de Sarkozy e Merkel prá cruzada ambientalista mundial en contra da sinrazón. A polémica está acesa e Al Gore, ademáis do discurso nos “Príncipes de Asturias”, avisou nunha roda de prensa, en Oviedo, de que quenqueira que sexa candidato ó Goberno “terá de se defrontar á demanda social” pra resolve-los problemas derivados do cambio de clima. “Xa ninguén discute a lei da gravedade […] aínda que algús crean que a Terra non é redonda e a verdade é que non se lle presta moita atención [ó c. climático]”. Diremos tamén que Sarkozy dá prioridade á súa “revolución verde” e que dende a ONU reclaman medidas urxentes fronte ás ameazas contra o medio ambiente. Pero esto sería xa outro artículo e quero cerrar este cunha información do Cardeal-Arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares Llovera, sobre as beatificaciós.

O arzobispo informa dun mártir, un antiguo colaborador do ABC, don José Polo Benito, Deán da Catedral de Toledo, que morreu fóra da muralla toledana o 23 de Agosto do 1936. “Home de libertade e con autoridade moral afrontou a morte, non sen antes encararse cos seus executores facéndolles ve-la maldade que ían cometer: -Deus é testigo, díxolles, do crime colectivo que van consumar. Deus hálles pedir contas. El, no nome de todos, perdóaos”. Aínda lle dirixeu unha exhortación ós 80 compañeiros toledáns que con el compartiron martirio naquela noite na que foron asesinados. Pero ó ser exhumádo-los seus restos este pasado Setembro, o corpo de don José Polo Benito, que estivo depositado catro anos nunha fosa común, estaba incorrupto, visibles tres balazos en brazos e pernas e na fronte xunto ó occipital.

No hay comentarios: