miércoles, 3 de octubre de 2007

QUEREN VENDE-LA BURRA [3.10.2007]

Fondo mariño virtual. Por Xesús López. Antes había vida, agora e mercede á falta de vontade política, a ría de Pontevedra vai morrendo día a día.


Pontevedra, 3.10.2007

¡Claro que o tema Ence vende, ou compra votos! Que Núñez Feijóo pida agora o seu traslado podería ser cuestión de sentido común se non estiveramos en campaña electoral. E fai ben en lle lembra-la sua promesa a Touriño, que a día d´hoxe tampouco resulta creíble, perdido o créto da súa promesa de campaña no Galicia Palace, ano 2005..

Quintana pode ben calar, porque o BNG non adoutou as medidas necesarias prá eliminación do complexo ilegal en oito anos que leva destroíndo a cidade, e nunca quixo xudicializa-lo asunto. O deles foi sempre a bullanga, as pancartas. ¡E quixera eu saber cómo foi o pacto pra descafeina-la sentencia que condenou á empresa por delito ecolóxico continuado! Porque o titular deste blog foi unha das persoas que asinaron na notaría de D. César Cunqueiro González-Seco o acordo de nos presentar [a APDR] como parte acusadora no procedemento incoado por denuncia de D. Arturo Estévez Rodríguez. Cando se produceu o pacto, a asociación non convocou unha asamblea pra nos avisar das conversas existentes. E só un dos asinantes do citado protocolo, D. Antón Masa, estaba enterado do que se preparaba, do regalo que se lle facía á empresa.

Tal como propuxo SALVEMOS PONTEVEDRA no ano 2004, en escrito presentado por rexistro [dúas veces] ó tempo que solicitaban dar lectura ó mesmo nun pleno, poderían ter despexado o dominio público marítimo terrestre, pero non están por ese labor, senón coa idea, algús dos homes do Bloque, como Fernando Blanco, Teresa Táboas, Emiliano Quintillán, de convertiren Lourizán en solar. Inlcuso cando arrancan os traballos previos do PXOM, parece que a Axenda 21 Local foi redactada no propio Concello antes que por Consultora Galega. ¿Democracia orgánica? Non, ausencia total de democracia.

¿Non se lembran de cándo o conselleiro de Industria propuxo o traslado da factoría a Barro-Meis? ¿Non se lembran da burrada do plan que contemplaba o fornecemento d´auga dende o embalse de Pontillón do Castro? ¿Non lembramos acaso que se propoñía como financiación pró traslado a plusvalía que xeraría a construcción en Lourizán, pola Autoridade Portuaria, de vivendas? Ah, i Ence seguiría a verter á ría de Pontevedra. Con outras medidas, claro, dixo o ilustrado conselleiro.

Os tres partidos están desacreditados en relación co tema e tampouco é asumible o dito por Núñez Feijóo en relación coa instalación doutra papeleira pra así mellora-lo precio da madeira. ¿Dos eucaliptos, quere decir? ¿Imos seguir condenados ó lume?. En fin, o tema dá moito máis de sí e poderiamos seguir, ainda que é cousa tratada en máis dun traballo deste blog.

Noticia de La Voz de Galicia, desta data:

Feijoo propone el traslado de Ence y el BNG pide que Rajoy lo asuma

La promesa incumplida por el bipartito para trasladar la planta de Ence a otro emplazamiento suscitó uno de los puntos de fricción del debate, con una propuesta inédita de Alberto Núñez Feijoo y una réplica contundente de Anxo Quintana. El líder del PP gallego planteó pactar con la Xunta el traslado de la factoría ubicada en la ría de Pontevedra «tralo incumprimento do bipartito neste asunto», reprobó.

Quintana recogió la pelota lanzada por Feijoo y emplazó al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a llevar esa propuesta al programa con el que concurrirá a las elecciones generales de marzo próximo. Antes, el vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del Bloque puntualizó que los nacionalistas «temos traballado toda a vida para completar o ciclo de papel e para que Ence saia da ría», y recriminó con tono enérgico que a estas alturas venga el PP a proponerlo. En ese sentido, retó a Rajoy a incluirlo en sus compromisos en la carrera por la presidencia del Gobierno, «se quere ter un mínimo de dignidade». Una segunda papelera gallega Feijoo abogó por abrir el mercado «cunha segunda papeleira en Galicia que rompería os prezos do monopolio da madeira» y que, calculó, beneficiaría a 40.000 personas relacionadas con el sector forestal.

No hay comentarios: