martes, 20 de noviembre de 2007

ZONA VELLA, LUSCO-FUSCO [11.2.2000]


Estas obras comezaron en setembro do 2006. Estamos a 20.11.2007. Foto do autor.

Pontevedra, 20.11.2007

O traballo en clave pesimista que sigue, as súas afirmaciós, veríanse confirmadas ó longo destos últimos anos. Podemos decir que o urbanismo pontevedrés está concebido dende un certo talaibanismo ideolóxico. Vale. A fotografía, un recanto de miseria, vale pra evidencia-la incapacidade do equipo de goberno pra concebir unha cidade limpa e restaurada. Só saben vender fume, apoidados por algunha que outra asociación parvaxola, correas de transmisión en definitiva.

ZONA VELLA, LUSCO-FUSCO [11.2.2000]
por Xesús López Fernández

Ven a noite, morre o día... Na zona vella estamos tamén asistindo a unha especie de lusco-fusco e desconocemos se vai haber un tempo despois. A capacidade dos políticos pra resolve-lo tema vai requerir un traballo cotián, a tope, afastando ós infiltrados que tenten consolida-la involución e que han seguir lastrando posibles soluciós --¿a quén defenden?-- que a zona e os que nela resistimos estamos a demandar, como a Asociación Comercial fai coa petición de aproba-lo Peprica que según noticias do concellal de Urbanismo parecía estar a punto de ser desbloqueado. E resulta que non, máis de lusco e fusco, de colapso, según os infiltrados que tentan paraliza-la vida do casco vello, sumilo no abandono á par que na posible expropiación de espacios e acentuación na escalada de cerre de negocios, concomitante co do Mercado.

O congreso sobre Conxuntos e Cascos Histórico-Artísticos que se celebrou antre o 25 e 28 de Xaneiro no Teatro Principal sirveu pra marcar un tempo de esperanza cun estudio pormenorizado sobre a degradación da cidade vella e de posibles soluciós prá súa revitalización; pero despois da noticia do desbloqueo do Peprica entraron de novo en escea os que queren seguir facendo a súa campaña en base ó negativismo, ó bloqueo máis alá do que sería de razón. E a zona acentúa a súa caída na depresión ó tempo que algunha xente aínda almorza coa nova de que o Mercado de Abastos leva inactivo dende o pasado mes de Outono e de que vai haber obras ata o 31.12.2001, i eso porque o Urban determinou esa data como tope, que se non o fixera a cousa iría pra máis longo, cando o prazo tería de acortarse o máis posible --traballar a tres turnos se fora preciso-- sendo como é o Mercado un centro dinamizador, vital prá zona e a cidade enteira. ¿Pra cándo as obras...?

Coa ameaza citada, outras posibles disposiciós poderían encastañarse na serie de realizaciós negativas, como a recollida dos residuos sólidos urbanos con posible retirada dos contenedores e retorno ó sistema das bulsas ó pé das casas. E menos mal que, xustamente na penúltima xornada do congreso, Xosé A. González Ferreira, enxeñeiro industrial, falou do tema dos lixiviados, da escorrentía inherente ás bulsas e das posibles e conseguintes infecciós. ¡A peste!.. Non á regresión, pero sí a algún tipo de contenedor máis integrado no entorno e á potenciación da recollida selectiva que, neste momento, é practicamente nula na zona vella cando existen soluciós xa estudiadas noutras partes, nalgús casos por medio de depósitos soterraños de nova xeneración. Os contenedores afean sempre, non sóo no casco vello. 

Que o xarabaldo noitarego denunciado non era cousa de coña, que era unha forma consentida de violencia está agora claro, cando entraron en escea outros violentos –con balance de feridos-- nunha destas pasadas fins de semáa, algo que tampouco se pode consentir. E todo consecuencia da outra violencia, a da inhibición continuada á hora de procura-las soluciós que viñan rogando as asociaciós de veciños que permanecen na zona máis alá do que é de razón porque o deterioro rampante parece non vai ter solución. O retorno ás bulsas dos sólidos urbanos sería outra forma de tiranía, como a de mante-lo Mercado parado por case dous anos, ou o bloqueo do Peprica. En fin, que podemos estar nun tempo de lusco-fusco sen retorno, cara a ningures.

No hay comentarios: